SDS-dyremat


Hva er SDS?

SDS står for Special Diet Services. Det er en dyrefôrprodusent i England som produserer mat (hovedsakelig) for laboratoriedyr. Laboratorier har veldig strenge krav for at fôret ikke skal påvirke helsen til dyrene, som igjen ville påvirket forsøksresultater. SDS sine fôr er av svært høy kvalitet, ekstremt kontrollert, og møter derfor alle kravene til laboratoriene.

Hvorfor er det bra?
SDS baserer fôret sitt på forskning og gode råvarer for å kunne tilby balansert og sunn kost til alle. De produserer ikke bare forskjellige fôr for forskjellige arter, men også for forskjellige livsstadier. Dette er fordi dyr i vekst, drektige, diegivende og voksne har forskjellige ernæringsbehov. Ernæringsinnholdet og opptakeligheten til fôrene har blitt forsket på i stor grad for å finne riktig balanse for hver art og livsstadie. Ved å velge riktig fôr ut i fra ditt dyrs behov, vet du at dyret ditt får akkurat det det skal ha for å leve sunt og lenge. 

Næringsinnholdet i alt fôr varierer alltid litt da næringen i råvarene varierer, avhengig av solforhold, næring i jorden, temperatur, nedbør osv. De fleste dyrefôr som selges i dyrebutikker kontrollerer næringsinnholdet i fôret ved å ta stikkprøver med jevne mellomrom og sjekke at produktene deres møter visse krav og holder seg innenfor visse referanseverdier. Dette er bra nok i de fleste tilfeller, men av og til blir det glipp og feilproduksjon som blir solgt til kunden, og resulterer i tilbakekalling av produkter, eller i verstefall, at dyr blir feilernærte. SDS unngår dette ved å analysere hver batch som produseres og sammenligne resultatene med referanseverdiene de har satt for at fôret skal oppnå deres strenge kvalitetskrav. Analyseresultatene skrives så på hver sekk som selges, slik at mottakeren vet akkurat hva de fôrer med. 

Hvorfor finner man SDS-fôr ikke i vanlige dyrebutikker?
SDS markedsfører fôret sitt til laboratorier og andre bedrifter som har store besetninger. Posene fôret kommer i er alt for store og forpakningene er ikke fengende nok for å være interessante for en gjennomsnittelig dyrebutikk. Gnagerutstyr.com importerer fôret fra England, deler det, og sender det i pakkestørrelsen kunden ønsker, uavhengig om det er en gjennomsnittelig familie, eller en stor gård med flere titalls dyr. Det at vi importerer fôret direkte fra produsenten og i stor nok kvantum gjør at vi har mulighet til å selge det til en grei pris, og derfor oppnå målet om å tilby kvalitetsvarer til en overkommelig pris.

Dersom du har flere spørsmål om SDS-fôr, kan du sende mail til gnagerustyr@outlook.com.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER